logoSP003.png  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน จ.ลำปาง
เลขที่ 239 หมู่ที่ 11 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
โทรศัพท์/โทรสาร 054-291584 หมายเลข VoIP 52605
WEB-E-mail : thoenhealth@thoenhealth.go.th 

                                          

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\"วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี"***พันธกิจ (MISSION) ***จัดบริการและอภิบาลระบบสุขภาพแบบองค์รวม***พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน***พัฒนาองค์กรทุกระดับให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ\\\ค่านิยมร่วม (Share value)***"เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม"\\\L : Leadership & Mastery**P : People centered approach**H : Humility O : Originality///

11406484_1414581018868084_4300978376731344361_n.jpg11666138_1430099090649610_3511503329351850848_n.jpg11666296_1430123920647127_134901069664639942_n.jpg11702984_1430124090647110_1839005436506252278_n.jpg11693938_1430124550647064_3835433628817022438_n.jpg11709218_1430124573980395_3759065022015126164_n.jpg11667291_1430124723980380_3689347293551800730_n.jpg988570_1421742911485228_527404185443579542_n.jpg11666218_1430124243980428_805192072412309091_n.jpg1610955_1430092120650307_2637603405289401771_n.jpgH-11713906_1430088533983999_2423449458142792891_o.jpg11058611_1430124623980390_6336769690136294898_n.jpg11168916_1476127466046772_2355442157649229410_o.jpg11209415_1430124157313770_169554855393007041_n.jpg11401491_1414580742201445_8276153938694145574_n.jpg11713906_1430088533983999_2423449458142792891_o.jpg10404086_1421742634818589_2241350202028764737_n.jpg11038082_1430124357313750_833883106813091219_n.jpg10409082_1421742141485305_1011083055783546490_n.jpg11665696_1430124367313749_5918896092243431003_n.jpg11417807_1430088033984049_3579183041379162191_o.jpg11694946_1430124470647072_9148827348059270491_n.jpgสกรีนช็อต 2021-04-10 133558.jpg

งดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

  • หน้าแรก
อ่านต่อทั้งหมด
อ่านต่อทั้งหมด

ปฏิทินนัดหมาย

พบกับพวกเราได้ที่

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ สสอ.เถิน เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๔

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้า

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (รวม)

ไม่พบฟีด

10404086_1421742634818589_2241350202028764737_n.jpg

Banner0001.pngBanner0002.pngBanner0003.pngBanner0004.pngBanner0005.pngBanner0006.pngBanner0007.pngBanner0008.png